TERVETULOA SIVUILLEMME

RMK-Palvelu on vuonna 1993 perustettu rakennusalan yritys.
Ydinosaamistamme on rakennustekninen konsultointi, sekä tarkastukset ja tutkimukset.

Toimimme pääasiassa Varkauden, Pieksämäen ja lähikuntien alueella.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

» Asu terveesti
» FISE-Pätevyysrekisterit
» Sertifioidut lämpökuvaajat ja kosteudenmittaajat
» Energiatodistuksen laatijarekisteri

PALVELUMME

Kuntotarkastukset

Tarkastus suoritetaan alalla olevien suoritusohjeiden mukaisesti.

Tarkastaja laatii kuntotarkastuksesta kirjallisen raportin, jossa esitetään tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset.

Kuntotarkastus tehdään pääosin pintapuolisilla havainnoilla, jollei rakenteiden laajemmista aukaisuista erikseen sovita.

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittauksilla tunnistetaan kosteuseroja ja niitä tehdään alustavina vaurioiden laajuutta kartoittavina toimenpiteinä.

Tuuletettujen tilojen ja rakenteiden sisältä tapahtuvien mittausten tavoitteena on selvittää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja vaurioitumisriskiä.

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksessa käydään läpi kohteet, joiden kunnon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia ja rakenteiden avaamista.

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään rakenteen alkuperäiset toteutustavat sekä mahdolliset ja piilevät mikrobikasvustot

Esimerkiksi teknisten järjestelmien kunto on usein selvitettävä kuntotutkimuksen avulla.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvaus perustuu pintojen lämpösäteilyn mittaamiseen ja se paljastaa tehokkaasti kylmäsillat, eristepuutteet ja tiivistevuodot ilman rakenteiden avauksia.

Kuvauksen avulla on mahdollista määrittää tarvittavat lämpötekniset korjaustoimenpiteet nopeasti, tarkasti ja kustannustehokkaasti.

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen palvelumme kattavat erilaisten rakennushankkeiden rakennusteknisen suunnittelun, valvonnan ja konsultoinnin.

Pidämme huolta, että hanke sujuu suunnitelmien mukaan hyvää rakennustapaa noudattaen, sekä sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Olemme asiakkaamme riippumaton edunvalvoja!

Valvonta

Rakennusvalvojan tärkein tehtävä on valvoa suunnitelmien mukaista toteutusta.

Perehdymme suunnitelmiin, ennakoimme rakentamista ja tarkistamme, että tehty työ on laadukasta.

Virheiden ja ongelmien ennalta ehkäisyllä varmistamme hankkeelle asetettujen ajallisten sekä laatu- ja kustannustavoitteiden saavuttamisen.

Vesivahinkojen kartoitukset

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää vesivahingon tai kosteusvaurion syntymissyyt ja laajuus.

Kartoituksesta saatavien tietojen avulla voidaan päättää tarpeelliset toimenpiteet kosteuden poistamiseksi, kuten kuivaus tai rakenteiden purkaminen ja uudelleenrakentaminen.

Rakenteiden kuivaukset

Vesivahingon toteamisen ja kartoituksen jälkeen kuivaamme kastuneet rakenteet ja materiaalit. Kuivausratkaisumme ansiosta merkittäviltä uudelleenrakennustöiltä on voidaan välttyä.

Tehokkaat kuivausmenetelmät varmistavat että varsinaisiin korjaustöihin päästään nopeammin.

Energiatodistukset

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Energiatodistus on laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.

Kustannusarviot

Rakentamista harkitsevalle arvio projektin aiheuttamista kustannuksista sekä lopullisesta kokonaishinnasta on välttämätön työkalu.

Kustannusarvio on mahdollista tehdä hyvinkin aikaisessa vaiheessa, kunhan riittävästi kustannuksiin vaikuttavaa tietoa tulevasta projektista on saatu kerättyä kokoon.


Kun epäilet asuinkiinteistössä olevan kosteusongelmia,

ei tarkastuksessa ja korjaustoimenpiteissä tule viivytellä. Huomaa, että kosteusvauriot voivat aiheuttaa home- ja sienikasvustoa, joka joskus havaitaan tunkkaisena hajuna sisätiloissa. Usein hajun lisäksi oireena on perheenjäsenten jatkuva sairastelu.

ME PALVELEMME

Timo Janhunen

rakennusinsinööri (AMK), yrittäjä
puh. 0400 275 107

VTT:n henkilösertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
(Sertifikaatti nro H/ko 119/03)
VTT:n henkilösertifioitu rakenteiden lämpökuvaaja
(Sertifikaatti nro VTT-C-1309-25-07)
Erillisen energiatodistuksen antaja
(FISE Oy myöntämä pätevyys)
a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija
a-vaativuusluokan kosteustekninen korjaussuunnittelija

Hannu Manninen

rakennusinsinööri (AMK)
puh. 040 759 8752